Jarný tábor

OVERENÉ!

Iba u nás zažijú vaše deti super prázdniny v tábore s obľúbenými kockami LEGO®. Môžete sa tešiť na nadupané workshopy, tvorivé aktivity, športové hry a súťaže vonku a v moderných priestoroch FIT & GYM. Veľa tvorivej zábavy v Centre kreatívneho vzdelávania čaká na vás!

AKÉ SÚ VÝHODY TOHTO PROGRAMU

 • Zábavné a vzdelávacie aktivity s kockami LEGO®
 • Oboznámenie sa s fyzikálnymi a chemickými zákonmi
 • Výroba vlastného diela na doma podľa témy
 • Konštrukčné aktivity a reálne pokusy
 • Celodenný program pod vedením skúsených lektorov
 • Špecializované priestory pre deti
 • Športové aktivity vonku
 • Tímové hry a súťaže
 • Kreatívna a umelecká tvorba
 • Vyvážená strava a pitný režim

 

AKO JE TÁBOR ORGANIZOVANÝ

Termín: 20.2. – 24.2.2023


Veková kategória: 5 – 13 rokov


Program: 7:00 – 17:00


Počet detí v skupine: max. 12


Metodika: Brick by Brick
Princíp TVORIVEJ DRAMATIKY zameraný na celkový osobnostný rozvoj dieťaťa


Miesto konania: Centrum kreatívneho vzdelávania ENJOY creativity


Cena: Celý turnus 159€

PROGRAM A ORGANIZÁCIA DŇA

Celý program má svoju logiku a dramaturgiu. Striedajú sa rôzne aktivity. Stimulujúce (skladanie modelov s kockami LEGO®), vzdelávacie (hravo podľa témy), kľudové (kreslenie a maľovanie) a pohybové (organizované tímové hry vonku s témami LEGO® a daného turnusu). Celý čas sa deti hrajú ale zároveň rozvíjajú svoju kreativitu a nadväzujú nové kamarátstva.

Program tábora je zostavený tak, aby sa chlapci aj dievčatá, pod vedením kvalifikovaných lektorov, hlavne zabavili a odreagovali. Deti si veľmi nenásilnou formou budujú základné poznatky (z oblasti STEM) a to zvyšuje ich záujem o vedu a techniku. Počas celého dňa majú dostatok fyzických aktivít na čerstvom vzduchu a hladinu energie im udržujeme zdravou výživnou stravou.

KDE TÁBOR PREBIEHA?

Centrum kreatívneho vzdelávania,
Matičná 1819/2, 900 28 Ivanka pri Dunaji

PRIHLÁSTE SVOJE DIEŤA

Prihlásenie

PROPOZÍCIE K DENNÝM TÁBOROM PRE DETI

 • na základe prihlášky Vám bude vystavená a odoslaná faktúra
 • miesto je garantované po uhradení celkovej sumy pre daný turnus

 V cene sú zahrnuté všetky služby, potrebný materiál, kocky LEGO® a kompletný program bez ďalších doplatkov

 • kompletná strava (desiata, obed 2 chody, olovrant) a pitný režim
 • skúsení vyškolení lektori
 • tvorivé dielne (materiál), rôzne súťaže, športové aj tanečné hry a ďalšie prekvapenia
 • vybavenie a zariadenie Centra kreatívneho vzdelávania

 

 PRAVIDLÁ A INŠTRUKCIE:

 • Preberanie detí ráno na mieste od 07:00 až 08:30
 • Odovzdávanie detí popoludní na mieste medzi 16:00 a 17:00
 • Pri nástupe je potrebné odovzdať kópiu kartičky poistenca dieťaťa