Menu

STEM vzdelávanie – viete čo to je?

Skratka STEM sa na internete a článkoch súvisiacich so vzdelávaním vyskytuje čoraz častejšie. Čo tento pojem vlastne znamená?

Čo je to STEM?

STEM je vzdelávacie kurikulum založené na vzdelávaní študentov v štyroch základných oblastiach – veda, technológie, inžinierstvo a matematika. Tým, čím sa líši od ostatných kurikúl je fakt, že sa snaží o učenie spomenutých štyroch oblastí ako jedného celku. Tento celok je následne ľahšie aplikovateľný do reálneho života, mimo školských lavíc. Kým v niektorých školách sa učia dané oblasti samostatne, program STEM výučbu zlučuje a to mu pridáva jeho nenahraditeľnú hodnotu. Keď deti vidia, ako jednotlivé veci spolu súvisia, o aspektoch sa učia paralelne, ľahšie im rozumejú a nachádzajú ich aj v ich okolitom svete. STEM je veľmi inovatívna forma vyučovania. Okrem klasických modelov a triednej výučby využíva vo veľkom aj online vyučovanie či praktické vyučovanie. Typické sú aj časté exkurzie či praktické ukážky odborníkov pozvaných na vyučovanie.

STEM ako celoživotné vzdelávanie

STEM je využívaný pri výučbe žiakov, ktorí sa pripravujú na štúdium na univerzitách v oblastiach vedy, technológie, inžinierstva a matematiky. Zaujímavosťou je, že okrem poskytovania základných poznatkov zo štyroch oblastí žiaci rozvíjajú aj svoje logické myslenie, schopnosť riešiť problémy či v neposlednom rade učia sa, čo znamená spolupracovať a ako na to. Vďaka STEM programu sa napríklad v USA alebo Veľkej Británii výrazne zvýšil výskyt kvalifikovaných pracovníkov. Sú to ľudia, ktorí sú expertmi v ich oblasti pôsobenia, vedia ovládať najnovšie technológie, prichádzajú s novými poznatkami a pod. Tento fakt poukazuje na ďalší zo základných atribútov STEM. Ide o formu celoživotného vzdelávania. Poznatky, ktoré sa raz žiak naučí v školskej lavici, využíva ďalej počas celého života. Systematické vzdelávanie je to, čo by sa do našich škôl malo dostať čím rýchlejšie, tým lepšie.

Nezabúdajme na STEA

Vo svete plnom technológií sa niekedy zabúda na to, čo je naším základom. Je to ľudskosť, empatia, porozumenie či tolerancia. Sú to nenahraditeľné aspekty medziľudskej interakcie a spoločenského života, ktoré si žiaci potrebujú osvojiť rovnako dobre, ako tie vychádzajúce z programu STEM. To, čo potrebujú učitelia zaradiť do vzdelávacieho kurila je tiež umenie. Preto STEAM. Umenie je oblasťou, ktorá človeka formuje ako ľudskú bytosť, ktorá je následne pripravená pre technologický svet. Pravdepodobne je to dôležitejšie ako to, či žiak vie ovládať moderný tablet alebo rozumie Pytagorovej vete. Umenie, hudba či literatúra sú oblasťami, ktoré nielen rozvíjajú ľudskosť, ale aj schopnosti ako kritické myslenie, čítanie či prejavovanie svojho názoru. Kritici STEM preto tvrdia, že okrem oblastí, ktoré zahŕňa STEM, treba venovať pozornosť aj vyššie uvedeným. Majú svoj dopad na vývin ľudského mozgu a rozvoj dôležitých zručností a schopností. Ľudskosť je to, čo by si deti mali osvojiť v škole ako prvé. Z toho vyplýva, že ak prepojíme umenie, tvorivosť a oblasti zahrnuté v STEM, pripravíme žiakov na život tým najlepším spôsobom.


Zdroje:


Ucelený koncept kreatívneho vzdelávania zameraný na STEM (Science, Technology, Engineering, Maths) s kockami LEGO® metodikou Brick by Brick a programovaním KOD-A v 3 MODULOCH. 

Doprajte deťom lepšiu budúcnosť, otvorte im dvere v oblasti
VEDY a TECHNIKY!

Chcem vedieť viac


Autor

Moje meno je Mgr. Dominika Neprašová a som absolventkou Katedry psychológie Univerzity Komenského v Bratislave. Ako vyštudovaná psychologička mám k psychológií blízko v každom smere, v ktorom pôsobím. V práci s deťmi a klientmi ENJOY creativity svoju psychológiu používam pri komunikácií a porozumení, tiež pri vzdelávaní a motivácií detí, aby sa naučili počas našich programov a aktivít veľa nových vecí. Zároveň sa snažím psychologické vzdelanie pretaviť tiež do článkov, kde sa snažím čitateľom priblížiť niektoré psychologické aspekty ľudskou rečou. Psychologické články píšem aj pre web Eduworld.sk, ktorý je zacielený na rodičov a učiteľov. No a v poslednom rade to,čo som sa naučila o ľuďoch, ich správaní a ďalších aspektov používam v tanečnej umeleckej skupine Čarovné Ostrohy, kde pôsobím už 6 rok ako profesionálny tanečník. Keby som to teda mala zhrnúť – myslím si, že psychológia a jej aspekty sú všade okolo nás. A práve touto filozofiou sa snažím riadiť, nielen pri svojej práci.