Menu

ENJOY creativity Brikáčik

Brikáčik – Adaptačný program pre deti, ktoré sa pripravujú na nástup do škôlky.

Počas doobedia sa o Vaše dieťa postarajú šikovné skúsené lektorky, ktoré ho citlivo vovedú do kolektívu nových kamarátov. Jeho dopoludnie bude plné hudobno-pohybových hier a piesní, tvorivých cvičení a aktivít s kockami LEGO®. Máme štruktúrovaný program, ktorý všestranne rozvíja osobnosť dieťaťa. Motivačným obohatením sú zvierací kamaráti, ktorí svojim terapeutickým upokojujúcim spôsobom lámu ľady. 🙂 

Adaptačný program je vhodný pre detičky od 2 do 4 rokov. Deti sprevádzame prechodom z domáceho prostredia do malého kolektívu maximálne 6 kamarátov.

Zápis a organizácia

Turnusy od 1. 6. 2024 – voľné miesta v Rovinke

Veková kategória:         2 – 4 roky
Dni a časy konania:         3x týždenne
Po | Str | Pia – 7:00-12:00
Členské:             3x týždenne – 219€ / mesačne

Aké sú výhody tohto programu

 • Deti prirodzene socializujeme, získajú nových kamarátov.
 • Celý program je rozdelený do blokov, striedajú sa vzdelávacie aj voľné aktivity.
 • Rozvíjame jemnú aj hrubú motoriku detí a zdravý pohybový vývin.
 • V deťoch podporujeme ich sebadôveru a samostatnosť.
 • Celý čas ich vedú špecializované lektorky, školené na prácu s deťmi.
 • Súčasťou programu je zdravé občerstvenie a pitný režim.
 • Naše centrum je vhodne vybavené, bezpečné a príjemné.
 • Mamičky sa môžu venovať sebe, či mladším detičkám.

Program a organizácia dňa

 • 7:00 – 8:00         Príchod detí a voľná hra
 • 8:00 – 9:00         Privítanie s pesničkou, komunikačné cvičenia a rozcvička
 • 9:00 – 9:30         Téma na deň – vzdelávacia aktivita (podľa štátneho vzdelávacieho programu pre pred-primárne vzdelávanie v materských školách)
 • 9:30 – 10:00       Hygiena a desiata (spoločné stolovanie)
 • 10:00 – 10:20     Výtvarná aktivita
 • 10:20 – 10:35     Hygiena a prezliekanie
 • 10:35 – 11:15     Hry na vonkajšom ihrisku a animoterapeutické aktivity
 • 11:15 – 11:25     Hygiena a prezliekanie
 • 11:25 – 11:50     Konštrukčné aktivity s kockami LEGO® a iné
 • 11:50 – 12:00     Ukončovacie kolo a upratovanie

Prihláste svoje dieťa


PRECHOD DETÍ DO ŠKÔLKY

Nástup dieťaťa do škôlky je prvým krokom, kedy sa jeho socializácia začína aj niekde inde ako v rodine. Je to jeho prvý kontakt so spoločnosťou – s inými deťmi, pani učiteľkami a prvými povinnosťami. Prechod z domáceho prostredia do prostredia škôlky, ktoré je pre dieťa niečím úplne novým a neznámym, predstavuje veľkú výzvu. A to nielen pre samotné dieťa, ale aj pre vás, rodičov. V článku sa dočítate, čo je pre deti v období batoľaťa charakteristické – ako sa prejavujú, čo dokážu či zvládnu a čo naopak, im robí problém. Obdobie batoľaťa je totiž obdobím, kedy k zmene z domáceho prostredia na prostredie škôlky dochádza. Dočítate sa aj, čo znamená proces adaptácie a čo urobiť, aby prebehol čo najlepšie. V súvislosti s tým uvádzame tipy, vďaka ktorým bude tento nový krok do sveta ľahší a bezproblémovejší nielen pre samotné dieťa, ale aj pre rodiča.