Menu

Vitajte v ENJOY school

ENJOY school je novozaložený koncept komplexného vzdelávania pre deti. Naša súkromná komunitná škola tvorí základoškolské vzdelávanie, ktoré je plne akreditované školským systémom Slovenskej republiky, do ktorého prinášame hravé a inovatívne metodiky, podľa ktorých vedieme výučbu.


Čo je ENJOY school?

Kreatívne a hravé vzdelávanie detí je našou vášňou a poslaním. Deti bažia po nových vedomostiach, pokiaľ majú bezpečné a láskyplné prostredie, kde sú plne rešpektované a prijímané také, aké sú.

U nás vyučujú kvalifikovaní lektori, ktorí dokážu deti vtiahnuť do deja, motivovať ich, zároveň dokážu udržať ich pozornosť a hodina má potrebnú „šťavu“. V skratke lektori, ktorých to baví a tento entuziazmus dokážu preniesť aj na deti. Prioritou je pre nás tiež individuálny prístup a úzka spolupráca a komunikácia medzi lektormi a rodičmi.

Metodiky a naša výučba…

Základným princípom ENJOY school – súkromnej komunitnej školy je EDUTAINMENT. Spájame hru („entertainment“) a vzdelávanie („education“). K dispozícii máme všetky učebné materiály na to, aby sme deti vtiahli do diania a dokázali im sprostredkovať učenie cez jedinečný zážitok.

S inovatívnymi metodikami a modernými technológiami je pre nich samotné vzdelávanie dobrodružstvom.

Kliknite a čítajte ďalej…

Základné piliere 0. ročníka

Základné piliere pre prvý stupeň


ENJOY school jej možnosti a výhody…

Naša komunitná škola je vybavená všetkým, čo deti potrebujú pre úspešné učenie a rozvoj. Stimulujúce a podnetné prostredie je pre nás prioritou, preto dbáme na to, aby mali deti k dispozícii rôznorodé aktivity a materiály, ktoré podporujú ich zvedavosť a chuť objavovať svet.

 • Individuálny prístup a výučba v malých skupinkách do 8 detí na lektora.
 • Včasná intervencia a úzka spolupráca s rodičmi, deťmi a špeciálnym pedagógom priamo v našom tíme.
 • Deti prirodzene socializujeme, vytvárame prostredie pre rešpektujúce vzťahy.
 • V deťoch podporujeme ich sebadôveru a samostatnosť, chyby nás posúvajú ďalej.
 • Deti vedieme ku kreatívnemu spôsobu myslenia a tímovej práci.
 • Rozvíjame jemnú aj hrubú motoriku detí a zdravý pohybový vývin.
 • Deti nezaťažujeme domácimi úlohami, čas po škole patrí rodine.
 • Vzdelávame prostredníctvom najmodernejších metód, pomôcok a technológií.
 • Celý program je rozdelený do blokov – striedajú sa vzdelávacie aj voľné aktivity
 • Celý čas ich vedú špecializované lektorky, školené podľa princípu edutainment.
 • Bohatý výber popoludňajších mimoškolských aktivít.
 • Pre súrodencov ponúkame zvýhodnené členské v podobe zľavy 25%.

Zápis a organizáciaPre ucházdačov…

Prihlásenie dieťaťa do ENJOY school prebieha v niekoľkých krokoch. Kontaktujte nás a telefonicky alebo mailom a dohodneme si termín pohovoru, ktorého cieľom je navzájom sa spoznať a zadefinovať si spoločné ciele a očakávania. Zápis do ENJOY school prebieha až po pohovore a po úhrade Zápisného, jednorazového rezervačného poplatku, ktorý pokrýva náklady spojené s administratívou a nákupom učebníc a pomôcok. Všetky ďalšie potrebné informácie Vám radi povieme a vysvetlíme osobne, neváhajte nás kontaktovať 🙂


Kontakt

Viktória Čerňanská, Riaditeľka ENJOY school a Centra kreatívneho vzdelávania ENJOY creativity:

0902 391 393
viki@hravouformou.sk


Aký je harmonogram dňa a výučby?

Rozvojové bloky sú kombináciou sústredenej práce, diskusie, bádania, experimentov, príbehov, skupinovej aj individuálnej práce.

 • 7:30 – 8:00 Príchod detí a voľná hra
 • 8:00 – 8:15 Ranný kruh
 • 8:15 – 9:30 Výučbový blok
 • 9:30 – 10:00 Desiata, pobyt vonku a hra
 • 10:00 – 11:30 Výučbový blok
 • 11:30 – 13:00 Pobyt vonku, obed a voľná hra
 • 13:00 – 14:30 Výučbový kreatívny blok 
 • 14:30 – 15:00 Olovrant
 • 15:00 – 17:00 Poobedný klub – krúžky a aktivity podľa výberu detí

Kde sa nachádzame a kde sídli naša ENJOY school

Pozor zmena!!! ENJOY school bude od septembra 2024 na novej adrese v ROVINKE na Orechovej 45 🙂 Nakoľko sa stále snažíme prinášať Vašim deťom kvalitnejšie zážitky, vybudovali sme pre Vaše deti väčšie centrum s nádherným veľkým dvorom a zvieratkami pre bohatšie pohybové aktivity a komfort pri vzdelávaní.

Koho mám kontaktovať v prípade otázok a ako si vieme dohodnúť osobné stretnutie?

V prípade záujmu o osobné stretnutie, kde sa navzájom zoznámime a dopodrobna Vám predstavíme našu školu a spôsob výučby, ktorý u nás preferujeme sa môžete obrátiť na Viktóriu Čerňanskú – riaditeľku ENJOY school a celého Centra kreatívneho vzdelávania ENJOY creativity… *Úvodné osobné stretnutie je samozrejme zdarma v čase, ktorý bude vyhovovať obom stranám.

V prípade akýchkoľvek dodatočných otázok alebo dotazov nás kontaktujte, radi Vám všetko zodpovieme…
0902 391 393
viki@hravouformou.sk

Ako je to s cenníkom a ako sa uhrádza členské

Zápisné (350€) je jednorazový rezervačný poplatok. Členské (499€) sa uhrádza vždy na nasledujúci mesiac 11x do roka (september – júl). V cene je jeden letný turnus denného tábora. Zahŕňa celodennú starostlivosť sprievodcov/lektorov, všetky učebnice a pracovné zošity, učebné pomôcky, spotrebný materiál pre aktivity, prepravu a aktivity v okolí školy, vstupné rozličných kultúrnych inštitúcií, konzultácie so špeciálnym pedagógom.
Nezahŕňa aktivity spojené s ubytovaním
 (škola v prírode, lyžiarsky kurz a pod.) ani stravovanie (desiatu, obed, olovrant). Poobedný klub sa platí zvlášť (30€) a zahŕňa starostlivosť sprievodcov a záujmové krúžky podľa aktuálnej ponuky.