Ucelený koncept kreatívneho vzdelávania zameraný na STEM (Science, Technology, Engineering, Maths) s kockami LEGO® metodikou Brick by Brick a programovaním KOD-A v 3 MODULOCH. 

Doprajte deťom lepšiu budúcnosť, otvorte im dvere v oblasti
VEDY a TECHNIKY!

Vyskúšajte niektorý z našich programov, ktorý Vám kompletne zorganizujeme a prispôsobíme podľa Vašich preferencií.

Naša oblasť je STEM (science, technology, engineering, maths) – rozvíjame praktické zručnosti detí najmä v technických smeroch. Každý program je postavený na základnom princípe „learning by doing“ (učenie v procese).