Menu

Denné letné tábory s Lastovičkou


Môžete sa tešiť na zábavné tvorivé dielne, pohybové hry, súťaže vonku, hranie sa na bádateľov. Veľa tvorivej zábavy s DFS Lastovička čaká aj na Vás!

Prihlásiť sa na DENNÉ LETNÉ TÁBORY S LASTOVIČKOU je možné do naplnenia kapacít, najneskôr však do 28. 6. 2024. Prihlásiť sa môžete cez formulár v spodnej časti stránky alebo telefonicky 0917 186 962.

Registrácie je možná v spodnej časti stránky alebo telefonicky: 0917 186 962


Ako prebiehajú naše tábory a akú majú tematiku?

Denné letné tábory sme vytvorili v zmysle obnovenia dávno zabudnutých hier a činností, ktoré boli súčasťou každodenného života našich predkov. Deti si v táboroch vyskúšajú množstvo hier a získajú množstvo nových poznatkov. Budeme si porovnávať činnosti dneška a minulosti a hľadať tak spoločne naše prepojenia. Zábava a radosť, oddych od povinností, spoznanie nových kamarátov, hľadanie toho v čom sú dobré, to je to prečo budú tábory pre deti odmenou. Budeme tiež spoznávať prírodu okolo nás a nachádzať možnosti pre zábavu mimo obrazoviek.

Kliknite a čítajte ďalej – a zistite hlavné výhody našich táborov.

Všetky turnusy/tábory sa otvárajú pre 2 vekové kategórie:

Tábor Malkáči je určený pre menšie detičky, ktoré budú mať na vyskúšanie mnoho činností primerane ich veku. Jašenie medzi nimi rozhodne nebude chýbať, no bude prerušované aj náročnejšími činnosťami, ktoré pomôže zdokonaliť ich trpezlivosť a cieľavedomosť.

Tábor Veľkáči je určený pre staršie deti, ktoré už čo to zvládnu. Budú si zdokonaľovať svoje pohybové aj kreatívne zručnosti. Vyskúšajú si rôzne techniky výroby predmetov remesiel našich predkov /hrnčiarstvo, rezbárstvo, drotárstvo, práca s kožou, …/. Tak ako pri malkáčoch, ani pri veľkáčoch nebude núdza o zábavu. 

Obe vekové kategórie budú v tábore spoločne. Navzájom si budú pomáhať a učiť sa, nadobudnú nové kompetencie a zažijú integráciu vo vekovo rôznorodej skupine. Aktivity však budú plne prispôsobené podľa veku. Taktiež bude v rámci programu čas, ktorý deti strávia v rozdelených skupinách.

KEDY SA LETNÉ TÁBORY KONAJÚ?


Organizácia Denného letného tábora s Lastovičkou

Strava: celodenná strava od externého dodávateľa https://zdravy-dom.sk/

Pitný režim: zabezpečený v podobe čistej a citrusovej vody s bylinkami /tú si spoločne s deťmi pripravíme vždy čerstvú/ 


PRIHLASOVANIE NA TÁBOR

V prípade otázok prosím kontaktujte Hanku Dugovú:
0917 186 962

V rozbaľovacej ponuke zvoľte: DENNÝ LETNÝ TÁBOR S LASTOVIČKOU…


Pre koho je tábor určený?

DENNÉ LETNÉ TÁBORY S LASTOVIČKOU sú určené pre všetky deti vo vekovej kategórií od 4 do 13 rokov.

Kde sa tábor koná?

DFS Lastovička Matičná 2, Ivanka pri Dunaji, (v našich vonkajších a vnútorných priestoroch)

Kedy sa tábor začína a koho mám kontaktovať v prípade otázok?

Nástup do tábora: od 07:30 do 17:00

V prípade otázok alebo akýchkoľvek dotazov sa môžete obrátiť na Hanku Dugovú
0917 186 962
hanka@hravouformou.sk

Dokedy sa dá prihlasovať na tábor?

Prihlásenie je možné do: 28. 6. 2024, alebo do naplnenia kapacity