Doprajte deťom lepšiu budúcnosť, otvorte im dvere v oblasti
VEDY a TECHNIKY!

VEĽKÝ INŽINIER


Modul veľký inžinier je pre deti od 6-8 rokov.

Mladšie deti sa orientujú na jednoduchšie modely, staršie zase na komplikovanejšie – od dopravných prostriedkov po robotiku. Postavený model si deti zapoja na motor a on ožije. To je najväčšou motiváciou detí a väčšina modelov je takto vymyslená. Obsah kurzu je zameraný na základy fyziky a samozrejme konštrukčné úlohy s kockami LEGO.

AKO JE KURZ ORGANIZOVANÝ

Termín: od 21.09.2021


Veková kategória: 6-8 rokov


Dni a časy výučby: Ut:  17:30-18:30


Intenzita: 1x týždenne po 55 minút


Počet detí v skupine: 6-10


Metodika: Brick by Brick


Miesto konania: Centrum kreatívneho vzdelávania,
Matičná 1819/2, 900 28 Ivanka pri Dunaji


Členské: 79€ – trimester (10 týždňov)
cena na školách sa líši podľa podmienok od 69€

KRÚŽKY NA ŠKOLÁCH

ZŠ Tomášov Štvrtok 13:30-14:30 – 1. až 4. ročník


ZŠ Ivanka pri Dunaji Pondelok 13:30-14:30 – 1. a 2. ročník
Pondelok 14:40-15:40 – 3. a 4. ročník

V prípade mimoriadnych okolností nezapríčinených združením ENJOY creativity (napr. Covid 19), ktoré neumožňujú štandardnú výučbu, si ENJOY creativity vyhradzuje právo poskytovať lekcie v online forme, ktorá sa považuje za rovnocennú náhradu a poplatok za členské sa nevracia.

– V prípade krátkeho výpadku 2-3 týždne budú lekcie nahradené koncom roka.
– V prípade dlhodobejšieho výpadku 4 a viac týždňov bude náhrada realizovaná online formou príp. dodaním alternatívnych pomôcok BEZ DOPLATKOV.

AKÉ SÚ VÝHODY TOHTO PROGRAMU

  • Deti si osvoja základné princípy mechaniky, inžinieringu a techniky a na postavenom modeli pochopia ich fungovanie
  • Skladaním deti povolia uzdu svojej tvorivosti a fantázii
  • Precvičujú si priestorové vnímanie a matematické zručnosti
  • Oboznamujú sa s fyzikálnymi zákonmi
  • Modely sú napojiteľné na motor, deti si vyskúšajú funkčnosť
  • Naučia sa pracovať s plánikmi a stavať podľa nich

A TO VŠETKO POČAS HRY!

POZRITE SI VIDEO

KDE KURZ PREBIEHA?

Centrum kreatívneho vzdelávania,
Matičná 1819/2, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Prihláste svoje dieťa

Prihlásenie