Doprajte deťom lepšiu budúcnosť, otvorte im dvere v oblasti
VEDY a TECHNIKY!

MLADÝ ROBOTIK

Kurz robotiky ponúkame pre dve vekové kategórie:
Mladý robotik JUNIOR pre mladšie deti (6 – 9 rokov), ktoré pracujú s jednoduchšími modelmi LEGO® BOOST.
Mladý robotik pre staršie deti (10 – 13 rokov), ktoré pracujú s obľúbenou stavebnicou LEGO® MINDSTORMS®

Program je určený pre všetky deti, ktoré majú záujem rozvíjať sa v základoch inžinieringu, programovania a v technických zručnostiach. Deti si postavia a naprogramujú vlastného robota, ktorý splní každý ich príkaz.

AKO JE PROGRAM ORGANIZOVANÝ

Termín:  od 20.09.2021


Veková kategória:          6 – 13 rokov


Dni a časy konania:          Mladý robotik JUNIOR (6-9 rokov)
Pon:  16:30 – 18:00

Mladý robotik (10-13 rokov)
Str:  16:30 – 18:00Intenzita: 1x týždenne po 90 minút


Počet detí v skupine: max. 8


Metodika: Brick by Brick


Miesto konania: Centrum kreatívneho vzdelávania – ENJOY creativity,
Matičná 1819/2 , 900 28 Ivanka pri Dunaji


Členské: 99€ – trimester (10 týždňov)

V prípade mimoriadnych okolností nezapríčinených združením ENJOY creativity (napr. Covid 19), ktoré neumožňujú štandardnú výučbu, si ENJOY creativity vyhradzuje právo poskytovať lekcie v online forme, ktorá sa považuje za rovnocennú náhradu a poplatok za členské sa nevracia.
– V prípade krátkeho výpadku 2-3 týždne budú lekcie nahradené koncom roka.
– V prípade dlhodobejšieho výpadku 4 a viac týždňov bude náhrada realizovaná online formou príp. dodaním alternatívnych pomôcok BEZ DOPLATKOV.

AKÉ SÚ VÝHODY TOHTO PROGRAMU

  • Deti sa naučia postaviť si vlastného multifunkčného robota
  • Naučia svojho robota plniť rôzne úlohy
  • Osvoja si základy programovania
  • Precvičujú si priestorové vnímanie a matematické zručnosti
  • Oboznamujú sa s konštrukčnými súvislosťami
  • Zlepšia si jemnú motoriku a komunikáciu
  • Skladaním sa deti učia povoliť uzdu svojej tvorivosti a fantázii

KDE PROGRAM PREBIEHA?

Centrum kreatívneho vzdelávania,
Matičná 1819/2 , 900 28 Ivanka pri Dunaji

Prihláste svoje dieťa

Prihlásenie