výlet

TRIEDNY VÝLET

výlet

Tento program je určený pre materské a základné školy a má dve základné formy – buď je možné s celou triedou navštíviť naše kreatívno-vzdelávacie centrum alebo prídu naši lektori priamo na vyučovaciu časť dňa. Program je ideálnym spôsobom ako v škole oživiť bežné hodiny prírodovedy, matematiky, chémie alebo iných predmetov a v škôlke preberané témy ako príroda, doprava, vesmír a mnohé ďalšie.

 

Výsledkom je zaujímavá hodina, na ktorej si žiaci postavia model podľa témy, ktorú práve preberajú a pochopia ako to funguje v praxi.

 

AKO JE PROGRAM ORGANIZOVANÝ

Termín:  Kedykoľvek podľa požiadavky


Veková kategória:          4-14 rokov


Dni a časy konania:          Doobeda podľa dohody


Trvanie:              Jednorazový vstup 1-2 hodiny


Počet detí v skupine:     Celá trieda


Metodika: Brick by Brick


Miesto konania: Návšteva počas vyučovania: na konkrétnej MŠ/ZŠ
Triedne výlety:  Centrum kreatívneho vzdelávania,
Matičná 1819/2, 900 28 Ivanka pri Dunaji


Cena:    Návšteva počas vyučovania: 4€ na žiaka
Triedne výlety v Brick centre:  4€ na žiaka

  

AKÉ SÚ VÝHODY TOHTO PROGRAMU

  • Deti si osvoja jav, ktorý preberajú, priamo hrou.
  • Pri stavaní modelu pochopia, ako veci fungujú.
  • Obohatia si klasické vyučovanie.
  • Precvičia si jemnú motoriku a priestorové vnímanie.
  • Učitelia majú možnosť svojich žiakov pozorovať pri práci.

Zažijú kopec zábavy a naučia sa nové veci.

 

KDE PROGRAM PREBIEHA?

Centrum kreatívneho vzdelávania,
Matičná 1819/2, 900 28 Ivanka pri Dunaji

 

Kontaktujte nás