Ucelený koncept kreatívneho vzdelávania zameraný na STEM (Science, Technology, Engineering, Maths) s kockami LEGO® metodikou Brick by Brick a programovaním KOD-A v 3 MODULOCH. 

Doprajte deťom lepšiu budúcnosť, otvorte im dvere v oblasti
VEDY a TECHNIKY!