Adaptačný program Brikáčik Inspiráčik Škôlka Škôlkari

Predškoláčik

Chystá sa Váš predškolák do prvej triedy a Vy si nie ste istý, či to zvládne? Alebo by ste Vášmu predškolákovi radi uľahčili prechod do prvého ročníka a podporili jeho zručnosti?

Ste na správnej adrese, čítajte ďalej 🙂

Program PREDŠKOLÁČIK pozostáva z 12-tich 3-hodinových workshopov, na ktorých si deti prejdú najdôležitejšími oblasťami poznania a tréningom zručností, ktoré by mal každý prvák ovládať. Adaptačný program Brikáčik Inspiráčik Škôlka Škôlkari

Každý workshop má svoju tému, ku ktorej sa viažu hravé aktivity ponímajúce základné oblasti schopností:

 • sluchové a zrakové vnímanie,
 • vnímanie priestoru a času,
 • rozumové poznanie,
 • základné matematické predstavy,
 • grafomotorika a vizuomotorika,
 • vyspelosť reči,
 • pohybové – hrubá motorika,
 • sociálne –  animoterapia

Aké metodiky využívame? 

 1. Hejného metóda – predmatematická výchova a predstavy
 2. Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina – predčitateľské zručnosti
 3. Vzdelávacie konštrukčné úlohy podľa manuálov s kockami LEGO 
 4. Animoterapeutické aktivity (psík Maxík, agamy, škrečok, králiky a papagáje)
 5. Tvorivá dramatika – komunikačné a sociálne zručnosti

Aké sú výhody programu PREDŠKOLÁČIK?

 • Malá skupina detí (max 6).
 • V deťoch podporujeme ich sebadôveru a samostatnosť.
 • Deti vedú špecializované lektorky, školené na dané metodiky a prácu s deťmi
 • Súčasťou programu je ovocie a pitný režim.
 • Naše centrum je vhodne vybavené, bezpečné a príjemné.

Ako je program organizovaný?

Termíny: 1.turnus | 2. turnus | 3.turnus
18.3.2023
25.3.2023
1.4.2023
15.4.2023
22.4.2023
13.5.2023
20.5.2023
27.5.2023
3.6.2023
10.6.2023
17.6.2023
24.6.2023


Dni a časy konania:          soboty 9:00 – 12:00


Cena za celý kurz:              295 € (alebo 99€/1 turnus)

V cene sú zahrnuté všetky služby, potrebný výučbový a tvorivý materiál, kocky LEGO® a kompletný program, pitný režim a ovocie bez ďalších doplatkov.

KDE PROGRAM PREBIEHA?

Centrum kreatívneho vzdelávania,
Matičná 1819/2, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Prihláste svoje dieťa

Prihlásenie