ENJOY school – súkromná komunitná škola

ENJOY school – súkromná komunitná škola tvorí základoškolské vzdelávacie skupiny detí, ktoré sa modernými a hravými metódami pripravujú na súčasný svet.


Kreatívne vzdelávanie detí je našou vášňou a poslaním. Už dlhšie pociťujeme skrz naše programy a kurzy, že má zmysel učiť inak, že deti bažia po nových vedomostiach, pokiaľ majú stimulujúce prostredie, motivujúceho lektora a samotné vzdelávanie je pre nich dobrodružstvom.

Základným princípom ENJOY school – súkromnej komunitnej školy je EDUTAINMENT. Spájame hru („entertainment“) a vzdelávanie („education“). K dispozícii máme všetky učebné materiály na to, aby sme deti vtiahli do diania a dokázali im sprostredkovať učenie cez jedinečný zážitok.

U nás vyučujú kvalifikovaní lektori, ktorí dokážu deti vtiahnuť do deja, motivovať a zapojiť a zároveň dokážu udržať ich pozornosť a hodina má potrebnú „šťavu“. V skratke lektori, ktorých to baví a tento entuziazmus dokážu preniesť aj na deti.

Vyučovanie je vedené podľa štátneho vzdelávacieho programu, takže deti napredujú zarovno s ostatnými v ZŠ.

V čom sme teda iní?

 • Základy programovania v rozhraní Scratch Junior na tabletoch už od prvého ročníka.
 • Angličtina v HELEN DORON 2x týždenne v rámci vyučovania.
 • Hejneho metóda výučby matematiky.
 • Prírodné a technické vedy s kockami LEGO®.
 • Telesný rozvoj vonku a v moderných priestoroch Fit&Gym.
 • Animoterapeutické aktivity a canisterapeutické aktivity so psíkom Maxíkom a s našimi malými zvieracími kamarátmi.

Metodika

AKO JE PROGRAM ORGANIZOVANÝ

Zápis na školský rok 2023/2024:  Od 1.3.2023


Ročníky:            1. a 2. ročník (pokračujeme aj na druhom stupni)


Dni a časy výučby:           Po – Pia
7:00 – 16:30


Počet detí v skupine:     10


Cena:               Zápisné – 300€
(Zápisné je jednorazové a pokrýva náklady spojené s nákupom učebníc, pomôcok a zabezpečenie služieb, ktoré sú spojené s prijatím vášho dieťaťa do ENJOY school)

Mesačné členské – 399€
súrodenec zľava 25%

Strava – dohodouKontaktná osoba:     Ing. Katarína Krchlíková
0902 391 393


Prijímanie detí:           Formou ústneho pohovoru s rodičmi a dieťaťom. Na základe online prihlásenia (nižšie), Vás budeme kontaktovať a dohodneme si termín pohovoru. Prihlásenie nie je záväzné, zápis prebieha až po pohovore, ktorého cieľom je spoznať sa navzájom a zadefinovať si spoločné ciele a očakávania.

AKÉ SÚ VÝHODY TOHTO PROGRAMU

 • Deti prirodzene socializujeme, vytvárame prostredie pre rešpektujúce vzťahy.
 • V deťoch podporujeme ich sebadôveru a samostatnosť, chyby nás posúvajú ďalej.
 • Deti vedieme ku kreatívnemu spôsobu myslenia a tímovej práci.
 • Celý program je rozdelený do blokov – striedajú sa vzdelávacie aj voľné aktivity
 • Deti nezaťažujeme domácimi úlohami, čas po škole patrí rodine.
 • Vzdelávame prostredníctvom najmodernejších metód, pomôcok a technológií.
 • Celý čas ich vedú špecializované lektorky, školené podľa princípu edutainment.
 • Rozvíjame jemnú aj hrubú motoriku detí a zdravý pohybový vývin.
 • Naše centrum je vhodne vybavené, bezpečné a príjemné.
 • Pre súrodencov ponúkame zvýhodnené členské v podobe zľavy 25%.
 • Ak je výška členského jediný dôvod, ktorý Vám bráni pridať sa k nám, ozvite sa nám a možno spolu nájdeme spôsob zníženia členského pri vašej dlhodobej spolupráci s ENJOY school v oblastiach, ktoré zatiaľ nemáme pokryté.

PROGRAM A ORGANIZÁCIA DŇA

Rozvojové bloky sú kombináciou sústredenej práce, diskusie, bádania, experimentov, príbehov, skupinovej aj individuálnej práce.

 • 7:00 – 8:00          Príchod detí a voľná hra
 • 8:00 – 8:30          Ranný kruh
 • 8:30 – 10:00        Výučbový blok
 • 10:00 – 10:30      Desiata, pobyt vonku a hra
 • 10:30 – 12:00      Výučbový blok
 • 12:00 – 13:00      Obed, oddych a voľná hra
 • 13:00 – 14:00      Výučbový blok
 • 14:00 – 16:30      Družina – pobyt vonku, hry

PRAVIDLÁ

 • Členský príspevok sa platí mesačne ako paušálny poplatok, vždy pred začatím mesiaca.

KDE PROGRAM PREBIEHA?

Centrum kreatívneho vzdelávania,
Matičná 1819/2, 900 28 Ivanka pri Dunaji

PRIHLÁSTE SVOJE DIEŤA

Prihlásenie