Licencovaná a overená metodika, kde každá hodina/aktivita má svoj presný cieľ a kroky ako ho dosiahnuť. Tento koncept pochádza z USA, kde bol otestovaný a teší sa veľkej obľube u detí aj rodičov.