VTÁČENCE

Detský folklórny súbor Lastovička otvára nový kurz Vtáčence pre 2-3 ročné deti.


AKO JE PROGRAM ORGANIZOVANÝ

Začiatok tréningov: od 21.9.2020


Veková kategória:          2-3 roky
Dni a časy konania:          Štv 10:30-11:15
Počet detí v skupine:     6-12
Miesto konania Centrum kreatívneho vzdelávania,
Matičná 1819/2, 900 28 Ivanka pri Dunaji


Členské:              89 €/polrok


Lektorky:              Viktória Čerňanská

V prípade mimoriadnych okolností nezapríčinených združením DFS Lastovička (napr. Covid 19), ktoré neumožňujú štandardnú výučbu, si DFS Lastovička vyhradzuje právo poskytovať lekcie v online forme, ktorá sa považuje za rovnocennú náhradu a poplatok za členské sa nevracia.
– V prípade krátkeho výpadku 2-3 týždne budú lekcie nahradené koncom roka.
– V prípade dlhodobejšieho výpadku 4 a viac týždňov bude náhrada realizovaná online formou príp. dodaním alternatívnych pomôcok BEZ DOPLATKOV.

AKÉ SÚ VÝHODY TOHTO PROGRAMU

  • Deti prirodzene socializujeme – získajú kopec nových kamarátov
  • Rozvíjame jemnú aj hrubú motoriku detí a zdravý pohybový vývin.
  • V deťoch podporujeme ich sebadôveru a samostatnosť.
  • Celý čas ich vedú špecializované lektorky, školené na prácu s deťmi.

KDE PROGRAM PREBIEHA?

Centrum kreatívneho vzdelávania,
Matičná 1819/2, 900 28 Ivanka pri Dunaji

PRIHLÁSTE SVOJE DIEŤA

Prihlásenie