TRÉNINGY DFS LASTOVIČKA


AKO JE PROGRAM ORGANIZOVANÝ

Začiatok tréningov: 6.9.2021


Skupina:  5
Veková kategória:          3-4 rokov
Dni a časy konania:          Str: 16:00-17:0
Miesto konania Fit & Gym,
Moyzesova 45, 900 28 Ivanka pri Dunaji


Skupina:  4 – chlapci
Veková kategória:          4 – 5 rokov
Dni a časy konania:          Ut: 17:00-18:00
Štv: 16:00-17:00
Miesto konania Fit & Gym,
Moyzesova 45, 900 28 Ivanka pri Dunaji


Skupina:  4 – dievčatá
Veková kategória:          4 – 5 rokov (predškoláci)
Dni a časy konania:          Uto: 16:00-17:00
Štv: 16:00-17:00
Miesto konania Fit & Gym,
Moyzesova 45, 900 28 Ivanka pri Dunaji


Skupina:  3 – chlapci 
Veková kategória:          6 – 8 rokov (školáci)
Dni a časy konania:          Ut: 17:00-18:00
Štv: 17:00-18:00
Miesto konania Fit & Gym,
Moyzesova 45, 900 28 Ivanka pri Dunaji


Skupina:  3 – dievčatá
Veková kategória:          6 – 8 rokov (školáčky)
Dni a časy konania:          Pon: 16:00-17:00
Štv: 17:00-18:00
Miesto konania Fit & Gym,
Moyzesova 45, 900 28 Ivanka pri Dunaji


Skupina:  2 – dievčatá
Veková kategória:          8+ rokov (školáci)
Dni a časy konania:          Pon: 17:00-18:00
Str: 17:00-18:00
Miesto konania Fit & Gym,
Moyzesova 45, 900 28 Ivanka pri Dunaji


Členské:              Skup. 2, 3 a 4 – 220€/polrok
(možnosť platiť na 2 splátky)
Skupiny 5 – 110€/polrok


Lektorky:              Viktória Čerňanská
Hana Dugová (0917 186 962)

V prípade mimoriadnych okolností nezapríčinených združením DFS Lastovička (napr. Covid 19), ktoré neumožňujú štandardnú výučbu, si DFS Lastovička vyhradzuje právo poskytovať lekcie v online forme, ktorá sa považuje za rovnocennú náhradu a poplatok za členské sa nevracia.
– V prípade krátkeho výpadku 2-3 týždne budú lekcie nahradené koncom roka.
– V prípade dlhodobejšieho výpadku 4 a viac týždňov bude náhrada realizovaná online formou príp. dodaním alternatívnych pomôcok BEZ DOPLATKOV.

AKÉ SÚ VÝHODY TOHTO PROGRAMU

  • Deti prirodzene socializujeme – získajú kopec nových kamarátov
  • Rozvíjame jemnú aj hrubú motoriku detí a zdravý pohybový vývin.
  • V deťoch podporujeme ich sebadôveru a samostatnosť.
  • Celý čas ich vedú špecializované lektorky, školené na prácu s deťmi.

KDE PROGRAM PREBIEHA?

Fit & Gym
Moyzesova 45

Ivanka pri Dunaji 900 28

PRIHLÁSTE SVOJE DIEŤA

Prihlásenie