Menu

Tréningy


AKO JE PROGRAM ORGANIZOVANÝ

Skupina 5

Veková kategória:         3-4 rokov
Dni a časy konania:         Str: 16:00-17:0
Miesto konaniaFit & Gym,
Moyzesova 45, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Skupina 4 – chlapci

Veková kategória:         4-6 rokov
Dni a časy konania:         Uto: 17:00-18:00
Pia: 16:00-17:00
Miesto konaniaFit & Gym,
Moyzesova 45, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Skupina 4 – dievčatá

Veková kategória:         4 – 6 rokov
Dni a časy konania:         Uto: 16:00-17:00
Štv: 16:00-17:00
Miesto konaniaFit & Gym,
Moyzesova 45, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Skupina 3 – chlapci

Veková kategória:         6 – 8 rokov (školáci)
Dni a časy konania:         Ut: 17:00-18:00
Štv: 16:00-17:00
Miesto konaniaFit & Gym,
Moyzesova 45, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Skupina 3 – dievčatá

Veková kategória:         6 – 8 rokov (školáčky)
Dni a časy konania:         Pon: 16:00-17:00
Štv: 16:00-17:00
Miesto konaniaFit & Gym,

Skupina 2 – dievčatá

Veková kategória:         8 – 10 rokov (školáci)
Dni a časy konania:         Pon: 17:00-18:00
Štv: 17:00-18:00
Miesto konaniaFit & Gym,
Moyzesova 45, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Skupina 2 – chlapci

Veková kategória:         8 – 10 rokov (školáci)
Dni a časy konania:         Pon: 17:00-18:00
Štv: 17:00-18:00
Miesto konaniaFit & Gym,
Moyzesova 45, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Skupina 1 – dievčatá

Veková kategória:         10 + rokov (školáci)
Dni a časy konania:         Pon: 17:00-18:00
Str: 17:00-18:00
Miesto konaniaFit & Gym,
Moyzesova 45, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Cena tréningov
250€ polrok / tréningy 2x do týždňa
125€ polrok / tréningy 1x do týždňa

Lektorky

Hana Dugová
0917 186 962

V prípade mimoriadnych okolností nezapríčinených združením DFS Lastovička (napr. Covid 19), ktoré neumožňujú štandardnú výučbu, si DFS Lastovička vyhradzuje právo poskytovať lekcie v online forme, ktorá sa považuje za rovnocennú náhradu a poplatok za členské sa nevracia.
– V prípade krátkeho výpadku 2-3 týždne budú lekcie nahradené koncom roka.
– V prípade dlhodobejšieho výpadku 4 a viac týždňov bude náhrada realizovaná online formou príp. dodaním alternatívnych pomôcok BEZ DOPLATKOV.

AKÉ SÚ VÝHODY TOHTO PROGRAMU

KDE PROGRAM PREBIEHA

Na tréningy sa členovia súboru dostavia na čas a riadne prichystaní. 

Na prezliekanie do úboru na tréning môžu využívať šatne v priestoroch Fit&Gym alebo priamo na sále pokiaľ je možnosť. 

Dievčatá

Chlapci

V prípade absencie je potrebné informatívne oboznámiť trénerku najneskôr do 12:00 v deň konania tréningu, prostredníctvom WhatsApp skupiny alebo na telefónne číslo +421 917 186 962. 

V prípade dlhodobej absencie je možné prekonzultovať členský poplatok s vedúcou súboru. 

Fit & Gym
Moyzesova 45

Ivanka pri Dunaji 900 28

PRIHLÁSTE SVOJE DIEŤA