Adaptačný program Brikáčik Inspiráčik Škôlka Škôlkari

Prechod detí do škôlky

 

Nástup dieťaťa do škôlky je prvým krokom, kedy sa jeho socializácia začína aj niekde inde ako v rodine. Je to jeho prvý kontakt so spoločnosťou – s inými deťmi, pani učiteľkami a prvými povinnosťami. Prechod z domáceho prostredia do prostredia škôlky, ktoré je pre dieťa niečím úplne novým a neznámym, predstavuje veľkú výzvu. A to nielen pre samotné dieťa, ale aj pre vás, rodičov. V článku sa dočítate, čo je pre deti v období batoľaťa charakteristické – ako sa prejavujú, čo dokážu či zvládnu a čo naopak, im robí problém. Obdobie batoľaťa je totiž obdobím, kedy k zmene z domáceho prostredia na prostredie škôlky dochádza. Dočítate sa aj, čo znamená proces adaptácie a čo urobiť, aby prebehol čo najlepšie. V súvislosti s tým uvádzame tipy, vďaka ktorým bude tento nový krok do sveta ľahší a bezproblémovejší nielen pre samotné dieťa, ale aj pre rodiča.

 

Čo môžete očakávať od svojho batoľaťa?

Keď dieťa dovŕši 12 mesiac, nachádza sa v období batoľaťa.  Psychológovia majú nejednotné názory na to, od kedy sa toto obdobie vlastne začína. Vo viacerých príručkách sa začiatok obdobia udáva od veku 1,5-2 roka, v iných zase už od dovŕšenia prvého roka života. Niektorí o batoľati dokonca hovoria už vtedy, keď povie dieťa svoje prvé slovo. Presné vekové rozpätie teda nie je striktne vymedzené, avšak približne hovoríme o veku 1,5-3,5 roka. Toto obdobie patrí k tým najdôležitejším v živote dieťaťa. Veľmi rýchlo sa učí, spoznáva svet okolo seba, začína komunikovať a pod. Psychológia poukazujú aj na to, že veľmi dôležitý je v tomto období aj prístup rodičov dieťaťa. Dokáže totiž poznamenať osobnosť a život dieťaťa na celý život.

 

Pozrime sa bližšie na charakteristiky dieťaťa v tomto období:

 

Koniec 12. až 24. mesiac (mladšie batoľa):

 • Motorický vývinČo sa hrubej motoriky týka, dieťa je v tomto veku schopné bez problémov loziť po štyroch a postupne sa jeho pohyb horizontalizuje. Dieťa je taktiež schopné obchádzať nábytok a iné prekážky, vtedy hovoríme o tzv. medvedej chôdzi. Objavujú sa prvé náznaky manipulácie s predmetmi – prezerá si ich, sleduje, čo robia, aké zvuky vydávajú a pod. Vie si z kociek postaviť malú pyramídu (dve-štyri kocky usporiadané na sebe alebo vedľa seba), vie uchopiť, aj keď ešte trošku nemotorne, ceruzku a dotýkať sa ňou papiera. Jemná motorika dieťaťa je už dokonca rozvinutá natoľko, že je schopné zapnúť si gombíky či pozbierať zo zeme drobné, rozsypané predmety.
 • Kognitívny vývin mesačné dieťa postupne začína používať zmysluplné slová, ktorým rozumejú aj jeho blízki a ľudia v jeho okolí. Dieťa je tiež schopné porozumieť a vyhovieť jednoduchému zákazu či príkazu. Vie si zapamätať jednoduché riekanky a vie ich napodobniť či doplniť drobným pohybom, napr. paci – paci.

 

25.-30. mesiac (staršie batoľa):

 • Motorický vývinHrubá motorika 2-2,5 ročného dieťaťa je charakteristická veľkým nárastom pohybových zručností. Dieťa vie skákať, liezť a prekonávať rôzny prekážky, dokáže chodiť po špičkách. V tomto veku sa deti učia prvýkrát bicyklovať, obľúbená je tiež trojkolka. Pre jemnú motoriku je zase príznačné navliekanie korálikov na nitku, prestrkovanie gombíka cez gombíkovú dierku. Dieťa si vie samo obliecť kabát či nohavice, vie si ich zapnúť i odopnúť. Čo sa kresby týka, obrázky 2-2,5 ročných detí tvoria hlavonožce, teda postavy, ktoré majú hlavu, oči, nos, ústa ale aj vlasy, dlhé ruky a nohy vystupujúce z hlavy.
 • Sociálny vývin Najväčším úspechom pre dieťa v tomto veku je, keď vám vie s niečím pomôcť. Samozrejme, je potrebné túto aktivitu pre dieťa prispôsobiť (napríklad krájanie zeleniny). Dieťa vie v tomto veku komunikovať s inými deťmi, chce sa s nimi hrať. Dôležité je naučiť svoje dieťa povedať prepáč. Malo by sa tiež naučiť priznať si vinu a rešpektovať iné deti.
 • Kognitívny vývinKognitívny vývin sa týka, okrem iného, rozvíjania reči dieťaťa. Samozrejme, nie všetky deti dokážu jazyk zvládať rovnakým tempom. Deti s nižšou slovnou zásobou používajú 200-300 slov, jednoduchú gramatiku a majú tendenciu používať detský jazyk. Tie deti, ktorých slovná zásoba je už na vyššej úrovni, ovládajú a používajú až 3 krát viac slov ako prvá skupina detí. Vedia taktiež skloňovať, časovať, označujú sa zámenom „Ja“ či dokážu používať slová týkajúce sa času (minulosť, zajtra, večer a pod.). Vedia vám tiež odpovedať na otázku: „Kde bývaš? Ako sa voláš?“     

 

31.-36. mesiac:   

 • Motorický vývin Pohyb dieťaťa je už skoro dokonalý. Dieťa sa stáva veľmi pohyblivé, vie ísť samo po schodoch, bicyklovať, skákať znožmo do vzduchu, dokonca je shcopné chytiť do rúk loptu. Vie udržať koordináciu a rovnováhu. V tomto období sa deti radi pretekajú a hrajú rôzne hry, lozia, bežia, skáču. Odborníci tvrdia, že 3-ročné dieťa by malo byť schopné stáť na jednej nohe bez toho, aby sa rozkolísalo. Jemná motorika dieťaťa je v tomto období taktiež veľmi dobre rozvinutá. Dieťa stavia hrady z kociek, kreslí obrázky, ktoré sú už na prvý pohľad rozpoznateľné. Vie sa samostatne obliekať, taktiež zvláda vystrihovanie z papiera.
 • Sociálny vývinPre 3 ročné deti je typické, že už nie sú tak naviazané na rodičoch a sú otvorené priateľstvám s ich rovesníkmi. Nemôžme síce hádzať všetky deti do jedného vreca, vo všeobecnosti to ale platí. Keď sa dieťa nachádza v preňho vhodnom kolektíve, vie sa naučiť veľa vecí aj do života. Naučí sa, čo znamená čestnosť, nesebeckosť či záujem o iných.
 • Kognitívny vývinRozvoj reči 3-ročného dieťaťa naberá na obrátkach. Používa veľa nových slov, nové slová si zvykne i vytvárať. Vie používať aj slovesá v správnych tvaroch. Postupne si začína uvedomovať, že pomocou reči ovplyvňuje aj svoje okolie. Typické je pre detský prejav tohto obdobia fráza „Prines mi.“, „Ty to urobíš.“ ale aj prosba ako „Chcel by som, aby…“. Čo sa týka ďalších kognitívnych zručností okrem reči, 3-ročné deti vedia pomenovať základné farby, pochopiť pojmy rovnaký/rozdielny, vedia triediť predmety podľa tvaru a veľkosti. Začínajú pomaličky chápať čísla a rozumieť základným operáciám s nimi, avšak v tej najjednoduchšej podobe. A čo je najcharakteristickejšie pre dané obdobie je kladenie veľkého množstva otázok. Rodičia detí môžu mať pocit, že z ich syna/dcéry sa stáva malý vedec/vedkyňa. Avšak v dospelosti ale aj v detstve platí – kto sa veľa pýta, veľa sa dozvie. ?

„Ja nechcem ísť do škôlky!“  

Prechod z domáceho prostredia do škôlky predstavuje veľkú výzvu. Nielen pre deti, ale aj pre vás, rodičov. Pre deti je opustenie domova veľmi náročné, keďže pre nich predstavuje základné útočište, kde sa cítia bezpečne, sú so svojimi rodičmi, hrajú sa so svojimi hračkami a pod. Dieťa si veľmi ťažko zvyká na myšlienku, že by malo tento svoj bezpečný priestor opustiť a navštevovať nejaký iný. Adaptácia je proces, kedy si dieťa zvyká na nové podmienky, prispôsobuje sa novým skutočnostiam. Každé dieťa sa adaptuje na nové prostredie rozdielne rýchlo. Jednej skupine detí to nemusí robiť žiadne veľké problémy, pretože sú napríklad extrovertné a už od malička majú tendenciu byť blízko k svojmu sociálnemu okoliu.

Je tu však ale aj druhá skupina detí, ktoré sú pripútané na svojej mame a kontaktu a času strávenému s ňou sa nechcú za žiadnu cenu vzdať. Nástup do škôlky je však rozhodne dôležitý a nemal by sa odkladať. Znamená pre dieťa emocionálny ale aj sociálny rozvoj. Dieťa si nachádza inú vzťažnú osobu, ktorou je v tomto prípade namiesto maminy pani učiteľka. Nachádza si kamarátov, učí sa fungovať v nejakej skupine. Zvyká si taktiež na režim, základné povinnosti a hlavne, stáva sa čoraz viac samostatnejším. Psychologička Petra Arslan Šinková poukazuje na to, že je dôležité, aby sa nástup do škôlky neodkladal. Je to dôležitý vývinový krok pre dieťa, ale významný krok aj pre rodiča. Je dôležité nájsť preto spôsob, ako túto zmenu zvládnuť čo najlepšie. Prinášame vám preto tipy, ako uľahčiť prechod z domáceho prostredia do prostredia škôlky. Sú to tipy užitočné nielen pre deti, aj aj pre rodičov.

 

Tipy, ako zvládnuť nástup do škôlky

Rodičia zohrávajú pri príprave ich detí do škôlky veľmi dôležitú rolu. Nasledujúce body môžu poslúžiť ako pomôcka, ako to čo najlepšie zvládnuť:

 • Dieťa treba pozitívne motivovať a povzbudiť. Dieťaťu rozprávajte o tom, čo všetko v škôlke uvidí, zažije, koho všetkého spozná. Že si nájde kamarátov, bude sa hrať s inými hračkami ako sú tie, čo má doma a pod.
 • Dôležité je taktiež, aby si dieťa začalo zvykať na režim. Predtým, než do škôlky nastúpi, skúste mu podobný režim nastaviť aj doma. V škôlke mu to potom pôjde omnoho jednoduchšie a ľahšie si na nový systém zvykne.
 • Ak to daná inštitúcia umožňuje, skúste sa ich s vašim dieťaťom pozrieť na to, ako to v škôlke počas dňa funguje. Nie na celý deň, ale aspoň na chvíľku, aby dieťa videlo, do čoho vstupuje. Neistota sa tým pádom môže uňho o trošku znížiť keď uvidí krásnu veľkú triedu a milú pani učiteľku.
 • Ak máte v svojom okolí ďalšiu rodinu, ktorá bude absolvovať niečo podobné, skúste si s nimi zdieľať svoje pocity či dojmy zo škôlky, ktorú ste si vybrali. Poprípade, porozmýšľajte nad tým, či nedať deti do tej istej škôlky spolu. Budú tak jedno pre druhé oporou a jednoduchšie sa im bude od vás odvykať.
 • Dobrým spôsobom, ako si dieťa navykne na kolektív je aj návšteva ihrísk či detských centier. Pred vstupom do škôlky je to dobrý spôsobom na to, ako vidieť, nakoľko je vaše dieťa schopné fungovať v kolektíve. Čím častejšie ho budete vystavovať situáciám, kde bude fungovať s inými deťmi, tým to bude preňho v škôlke ľahšie.
 • Ako posledný z tipov, ako lepšie zvládnuť prechod detí z domáceho prostredia do škôlky, je návšteva adaptačných programov. Ide o program, ktorý je koncipovaný úplne ako klasická škôlka. Deti navštevujú daný program pár dní do týždňa, na niekoľko hodín. Adaptačný program vedú školení lektori či lektorky, dokonca aj samotné pani učiteľky. Je to jeden z najlepších spôsobov, ako si deti zvyknú na škôlku, ktorá ich v najbližšom čase čaká. Takéto programy pozostávajú z denného režimu, kde sa detičky učia, ako to bude fungovať v škôlke. Hrajú sa rôzny edukatívne hry, učia sa malými krôčikmi, venujú sa konkrétnym témam. Ak chcete zabezpečiť plynulý a hladký prechod vášho dieťaťa do škôlky, adaptačný program je naozaj odporúčaný viacerými odborníkmi. Pokiaľ máte vo svojom okolí takúto možnosť, skúste sa tam s detičkami aspoň zájsť pozrieť. Už len takáto malá zmena v režime môže viesť k veľkým pokrokom v socializácii vášho dieťaťa a pri návšteve škôlky z nej môže len a len profitovať.

Zdroje:


Otvárame letný turnus adaptačného programu Brikáčik pre predškôlkárov!

Chcem vedieť viac

 

Chystáme sa 1x do škôlky – prednáška a diskusia

Chystáte sa s Vašou ratolesťou na nástup do škôlky? Máte obavy ako to budete spolu zvládať, čo všetko Vás čaká a chcete vedieť ako sa na toto obdobie čo najlepšie pripraviť?
Na tieto i mnohé Vaše ďalšie otázky rada odpovie klinická psychologička Mgr. Zuzana Porubčanová PhD. s dlhoročnou praxou. Okrem toho nám vysvetlí, čo v tomto období prežívajú naše deti a ako vnímajú svet a situácie okolo seba.

Viac info

 


Autor

Moje meno je Mgr. Dominika Neprašová a som absolventkou Katedry psychológie Univerzity Komenského v Bratislave. Ako vyštudovaná psychologička mám k psychológií blízko v každom smere, v ktorom pôsobím. V práci s deťmi a klientmi ENJOY creativity svoju psychológiu používam pri komunikácií a porozumení, tiež pri vzdelávaní a motivácií detí, aby sa naučili počas našich programov a aktivít veľa nových vecí. Zároveň sa snažím psychologické vzdelanie pretaviť tiež do článkov, kde sa snažím čitateľom priblížiť niektoré psychologické aspekty ľudskou rečou. Psychologické články píšem aj pre web Eduworld.sk, ktorý je zacielený na rodičov a učiteľov. No a v poslednom rade to,čo som sa naučila o ľuďoch, ich správaní a ďalších aspektov používam v tanečnej umeleckej skupine Čarovné Ostrohy, kde pôsobím už 6 rok ako profesionálny tanečník. Keby som to teda mala zhrnúť – myslím si, že psychológia a jej aspekty sú všade okolo nás. A práve touto filozofiou sa snažím riadiť, nielen pri svojej práci.